Skip to Main Content

Cuardach
Táirgí: 0
Fo-iomlán: €0.00


More Facts about Irish

Cód:   MFAI1

Praghas: €30.00

Tiontaire Airgeadra
Scríofa ag an Dr. Helen Ó Murchú, tá ocht gcinn de rannóga le fáil sa leabhar ar na hábhair seo: stair, cainteoirí an lae inniu, soláthar an Stáit don Ghaeilge, cúrsaí oideachais, an saol sóisialta, an saol gnó, an earnáil dheonach agus Tuaisceart Éireann.  Is i mBéarla atá an leabhar scríofa le hachoimre dheiridh i nGaeilge. Cuimsíonn an t-ábhar táblaí agus léaráidí; an t-iomlán sin agus breis ar dhiosca ina theannta.

*Tabhair faoi deara, le do thoil, gurb é an t-uasmhéid ar féidir leat a ordú sa rannóg seo ná 10 leabhar. Más mian leat tuilleadh leabhair a ordú is féidir é sin a dhéanamh trí ghlaoch a chur ar 01 679 4780 nó ríomhphost a chur chuig [email protected] Beidh costas postais breise i gceist má ordaíonn tú os coinn 10 leabhar.

Méid